PWO PTTK WAŁCZ

  Definicje pojęć

Od 1951 roku definicja pojęć turysty i turystyki kwalifikowanej jest w ciągłej modyfikacji, doskonaleniu, wiele treści z dostępnej literatury przybliża to pojęcie i wyodrębnia pięć wspólnych cech przypisywanych tej turystyce:

    Kajaki PTTK Wałcz
  1. Turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji w wybranej dyscyplinie turystycznej. Wiele osób uprawia turystykę pieszą, ale tylko nieliczni ze znawstwem, podobnie można uprawiać turystykę kajakową, rowerową, czy inną kwalifikowaną nie pretendując do miana turysty kwalifikowanego. Jednym z celów podjęcia działalności w wybranej przez siebie dziedzinie turystycznej powinna być chęć uzyskania najwyższej specjalizacji;
  2. Turysta kwalifikowany powinien zdobyć i utrzymać możliwie najwyższą dla wieku i stanu zdrowia sprawność i wydolność fizyczną oraz odporność na zmiany warunków pogodowych i wszelkie niewygody. Padają stwierdzenia, ze dla uprawiania turystyki kwalifikowanej niezbędna jest specjalna kondycja fizyczna co jest osądem niesłusznym. Nie może być ona warunkiem uprawiania tej turystyki, lecz powinna stanowić jeden z celów, ściśle łączący się z dążeniem do zdobycia wysokiej sprawności i wydolności fizycznej, gwarantujących zdrowie psychofizyczne. Tak rozumując, za turystę kwalifikowanego uważać można zarówno przedszkolaka ubiegającego się o odznakę "Siedmiomilowe Buty" jak i osobę niepełnosprawną, której uprawianie tej formy turystyki zalecają lekarze.
  3. Turystę kwalifikowanego powinna wyróżniać wszechstronna wiedza o środowisku, w którym mieszka lub, po którym wędruje. Powinien posiąść poza tym umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy krajoznawczej, organizowania zwiedzania, dobierania racjonalnych obciążeń wysiłkowych (tempa i odległości marszu, jazdy, pływania), musi też dobrze orientować się w terenie nieznanym. To wskazuje, że zwykły uczestnik ruchu turystycznego tych wszystkich umiejętności nie opanował co zdecydowanie różni go od turysty kwalifikowanego.
  4. Turystyka kwalifikowana łączy się z koniecznością opanowania umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym. Uprawianie niektórych form turystyki wymaga specjalnych uprawnień formalnych: karty rowerowej, karty pływackiej, uprawnień żeglarskich itp.
  5. W turystyce kwalifikowanej może występować element współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego (np. dla celów widowiskowych), jednak tylko w formie zabawowej lub podczas udziału w imprezach turystycznych, takich jak rajd, spływ czy rejs.

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR