PWO PTTK WAŁCZ

  Początki

Cała dziwna historia górki zaczęła się stosunkowo niedawno, bo w 1991 roku.

Jadący drogą na Rutwicę turysta z Warszawy zatrzymał się na krótki odpoczynek u stóp wzniesienia. Pił wodę mineralną, kiedy nagle butelka wypadła mu z ręki. Zapewne musiał mieć bardzo dziwną minę kiedy dostrzegł, że zarówno butelka, jak i rozlana woda zaczęły wbrew wszelkim prawom fizyki - poruszać się w górę wzniesienia. Swój eksperyment z butelką turysta powtórzył kilkakrotnie, po czym wrzucił luz w samochodzie i stwierdził, że jego auto jedzie pod górę! Zafascynowany swoim odkryciem zgłosił je do kilku instytucji.

Pracowałem wówczas jako główny geolog wojewódzki wspomina Stanisław Chuchro. Przeprowadziliśmy pomiary i okazało się, że od zagięcia jezdni na wysokości leśnego parkingu do przegubu drogi różnica poziomów wynosi 34 centymetry, czyli że jest tam ewidentny spadek drogi w kierunku od Strączna do Rutwicy. To nie żadne złudzenie optyczne, jak się nieraz o tym mówi. Aby wytłumaczyć zjawisko skontaktowałem się z prof. Lubiczem z Polskiej Akademii Atomistyki.

Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem wydaje się to, że pod drogą znajduje się wodonośna warstwa o bystrym przepływie, która wydziela promieniowanie. Każda woda na skutek reakcji cząsteczek atomowych wspomaganych przez ruch wydziela promieniowanie. W tym wypadku musi być ono na tyle silne, że występują takie anomalie.

Podobne miejsca jak za Strącznem znajdują się również Bieszczadach i pod Elblągiem. Tamte jednak zostały precyzyjnie zmierzone i przebadane. Chciałem sprowadzić specjalną ekipę z Warszawy - mówi St. Chuchro.

- Nikt nie chciał jednak pokryć kosztów ich badań. Niezależnie pomiarów dokonywali gminni geodeci. Ich wyliczenia są jednak zgoła inne od podanych przez St. Chuchro. Dokonaliśmy pomiarów terenu przy pomocy niwelatorów - mówi Henryk Kotewicz. Zrobiliśmy to z własnej ciekawości i okazało się, że punkt przy parkingu czyli ten, który faktycznie powinien być niżej, tak naprawdę leży wyżej od tego, który uważany jest za szczyt wzniesienia. Ale ręki sobie uciąć nie dam. Być może bowiem, jeśli faktycznie istnieją tam jakieś zjawiska magnetyczne czy temu podobne, mają one również wpływ na działanie urządzeń pomiarowych?

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR