PWO PTTK WAŁCZ

  Dobrzyca

Dobrzyca – rzeka dorzecza Warty o długości 64,3 km i powierzchni zlewni 925 km2, prawy dopływ Piławy.

Wypływa na wschód od Czaplinka w okolicy wsi Łubowo i płynie w kierunku południowo-wschodnim. Po minięciu wsi Motarzewo przepływa przez niewielkie jezioro Machliny Wielkie i dalej płynąc w kierunku południowym mija miejscowości: Nowa Wieś, Dobrzyca, Golce. W okolicach Wałcza przyjmuje swoje dopływy: Kłębowiankę i Piławkę. W miejscowości Ostrowiec przechodzi pod drogą krajową nr 22 i płynie w kierunku południowo-wschodnim. Do Piławy wpada na północ od Piły.

Według danych oceny stanu wód Dobrzycy z 2010 wykonanej w dwóch punktach (powyżej ujścia Świerczyńca oraz ujścia rzeki do Piławy) określono II klasę elementów biologicznych, II klasę elementów fizykochemicznych oraz dobry stan ekologiczny.

Do 1945 r. stosowano niemiecką nazwę DöberitzFluß. Na polskiej mapie wojskowej z 1936 r. przy oznaczeniu rzeki podano polski egzonim Dobrzyca. W 1949 r. ustalono urzędowo polską nazwę Debrzyca. W 2006 r. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wskazała nazwę Dobrzyca.

Opis: Wikipedia

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR