PWO PTTK WAŁCZ

  Wałcz

Pieta - pomnik

Kajaki PTTK WałczPieta znajduje się w pobliżu ronda Niepodległości, na którym zbiegają się ulice: Kościuszki, Wojska Polskiego, Kościuszkowców i Bydgoska. Z ronda należy skręcić w ulicę Kościuszki (kierunek Szczecin). Wałecka Pieta to tradycyjne przedstawienie Matkę Boską trzymającej na kolanach martwego Chrystusa w towarzystwie aniołów określana jako Pieta anielska.

Rzeźba wykonana była z kamienia, wzorowana na Piecie watykańskiej wykonanej XV wieku przez Michała Anioła. Pieta została ufundowana przez katolików niemieckich przed I wojną światową jako wotum za ocalenie miasta od epidemii nękającej okolice Wałcza. (więcej)

 

Ratusz - styl arch. eklektyzm

Kajaki PTTK Wałcz Wałecki ratusz znajduje się w historycznym centrum miasta w zachodniej pierzei rynku. Ta najstarsza część Wałcza ma zachowany dawny układ ulic wzorowany na planie Lubeki i Freiburga. Istnieje nawet legenda, głosząca, iż to właśnie dla Wałcza ów plan został przygotowany, ale ponieważ został podstępnie wykradziony, owe miasta zostały wcześniej rozbudowane z istniejących tam osad, zaś osada rybacka zwana Wałcz lub Wolczen musiała czekać prawie 200 lat.

Obecnie dawny rynek w centrum miasta ma kształt trapezu i nosi nazwę placu Wolności. Niegdyś pełnił funkcję miejskiego rynku, później reprezentacyjnego placu z fontanną następnie w latach powojennych rynku, potem skwerku miejskiego z dużą ilością zieleni, by wreszcie powrócić do reprezentacyjnej funkcji. (więcej)

 

Rynek miejski - Plac Wolności

Kajaki PTTK Wałcz Obecny Plac Wolności w początkowych wiekach istnienia Wałcza był centrum miasta. Rozplanowanie ulic Starego Miasta wykazuje podobieństwo do planów Lubeki i Freiburga. Legenda głosi, że projekt ów został przygotowany dla Wałcza, lecz został wykradziony i dlatego oba miasta powstały wcześniej niż Wałcz, który zbudowano dopiero po odzyskaniu owego planu.

Z rynku wychodziły istniejące do dziś ulice Starego Miasta. Jego południowo – wschodni kraniec przylegał do traktu handlowego, biegnącego tu jeszcze przed lokalizacją miasta. Po drugiej stronie traktu znajdował się plac kościelny, na którym wzniesiono pierwszy wałecki kościół. (więcej)

 

Willa - ul. Sądowa 1

Kajaki PTTK Wałcz Jest to jeden z ciekawszych architektonicznie budynków w Wałczu. Jest też z nim związana ciekawa historia – legenda, która wyjaśnia istnienie pięknego wykuszu. Otóż ponoć pierwszy właściciel tego budynku był zapalonym myśliwym. Często wyprawiał się na polowanie w podwałeckie lasy, z mniejszym lub większym powodzeniem, przeważnie wracał jednak z jakąś zdobyczą.

Chodząc z dubeltówka po lesie czuł się silny, ważny, to on decydował o życiu lub śmierci napotkanych zwierząt. Jednak – do czasu. Pewnego dnia został jednak zaskoczony przez stado dzików. Nie miał czasu złożyć się do strzału, rzucił dubeltówkę i pędem uciekł na drzewo. (więcej)

 

Aleja Gwiazd Sportu

Kajaki PTTK Wałcz Aleja Gwiazd Sportu powstała w roku 2013 w ramach projektu „Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu”. Była to jedna z inwestycji miejskich z okazji 710. rocznicy nadania miastu praw miejskich. Spacerując po alei można nie tylko oglądać wmurowane w chodnik metalowe płytki, z których każda poświęcona jest kolejnemu sportowcowi, ale i przeczytać informację o gwiazdach sportu na tablicach umieszczonych na krawędzi alei. (więcej)

Wałecka aleja gwiazd sportu

 

Grupa Warowna Cegielnia

Kajaki PTTK Wałcz Grupa Warowna Cegielnia to obecnie skansen militarny będący oddziałem Muzeum Ziemi Wałeckiej. Skansen obejmuje zarówno fragment umocnień Wału Pomorskiego, jak i pawilon wystawienniczy prezentujący militaria, umundurowanie, fotografie, dokumenty i inne przedmioty związane z historią walk na terenie Pojezierza Wałeckiego. Jest tu też ekspozycja terenowa – pod wiatą zgromadzono broń i pojazdy wojskowe, ekspozycja ta stale jest wzbogacana o nowe elementy.

Historia tego miejsca zaczyna się w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Ten odcinek Wału Pomorskiego stanowił zamknięcie luki pomiędzy naturalnymi elementami przeszkód, jakie były wykorzystywane przy planowaniu i budowie umocnień i fortyfikacji na terenie Pojezierza Wałeckiego. (więcej)

 

Cmentarz Wojenny

Kajaki PTTK Wałcz Cmentarz wojenny na Bukowinie znajduje się na obrzeżach miasta, w jego południowo-zachodniej części, przy wyjeździe na Gorzów Wielkopolski drogą krajową A22. Cmentarz wojenny w Wałczu to jeden z największych tego typu w Polsce. Decyzję o jego powstaniu władze miasta Wałcza podjęły w połowie 1949 roku, uznając, iż konieczne jest zgromadzenie w jednym miejscu polskich i radzieckich żołnierzy poległych na terenie powiatu wałeckiego w II wojnie światowej.

Było więc konieczne dokonanie ekshumacji w wielu miejscach regionu. Pierwsza ekshumacja miała miejsce 2 grudnia 1949 roku na ówczesnym Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Bohaterów (obecna aleja Tysiąclecia). Potem nastąpiły kolejne prace ekshumacyjne w wielu miejscowościach. (więcej)

 

Kościół pw. św. Antoniego

Kajaki PTTK Wałcz Kościół znajduje się w centrum miasta, na zbiegu trzech ulic: Sądowej, Orlej i Pocztowej, nad jeziorem Zamkowym. Dojazd od ulicy Kilińszczaków ulicą Pocztową lub Kościuszkowców. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Muzeum Ziemi Wałeckiej. Obecny kościół parafii św. Antoniego został wybudowany w latach 1900–1903 jako świątynia ewangelicka.

Parafię ewangelicką w Wałczu utworzono w 1793 roku, wówczas na nabożeństwa przeznaczone górne piętro ratusza. Nowy kościół na potrzeby ludności niemieckiej, będącej w większości wyznania ewangelickiego, wybudowano w 1824 roku. Świątynię zaprojektowano w stylu neogotyckim, ma ona ciekawie rozbudowaną bryłę i utrzymane w jednorodnym wystroju wnętrze. (więcej) www.walcz.kapucyni.pl

 

Kościół pw. św. Mikołaja

Kajaki PTTK Wałcz Kościół znajduje się w centrum miasta, przy dawnym rynku głównym, obecnie pl. Wolności, w pobliżu ratusza. W 1303 roku, 23 kwietnia, został podpisany przywilej lokacyjny miasta Wałcza. W dokumencie tym jest również mowa o kościele parafialnym, który ma być obdarzony licznymi dobrami, m.in. 4 łanami roli.

Ten pierwszy wałecki kościół został zbudowany w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół pw. św. Mikołaja. Był to zapewne niewielki budynek wzniesiony z drewna, który spłonął w 1378 roku. Kolejny budynek mógł być już częściowo z drewna a częściowo z kamienia ciosanego. (więcej)

 

Kapliczka słupowa

Kajaki PTTK Wałcz Kapliczka tzw. "Pasyjna" znajduje się przy wyjazdach na Szczecin i Kołobrzeg, na rondzie Solidarności, przy którym zbiegają się ulice Okulickiego, Nowomiejska, Kołobrzeska i Piłsudskiego. Kapliczka słupowa stanowi jeden z charakterystycznych elementów architektonicznych miasta, witając wjeżdżających do miasta z kierunku Szczecina i Kołobrzegu.

Wzmianki o kapliczce istniejącej w tym miejscu pochodzą z 1712 (w tym roku Diliana de Menchen Golcz ofiarowuje 200 złotych polskich na naprawę figury znajdującej się w tej kapliczce) oraz z 1719 roku. (więcej)

 

Kolegium pojezuickie

Kajaki PTTK WałczObiekt znajduje się w południowo – zachodniej części miasta, na terenie pomiędzy ulicami: Kilińszczaków, Kościuszkowców, Młynarską i Szczęśliwą .

Szkoła ta została założona jako kolegium jezuickie w XVII wieku. Jezuici pojawili się w Wałczu na prośbę starosty Jana Gostomskiego w 1618 roku, aby wspomóc go w walce z protestantyzmem, prowadząc prace misyjne i nauczycielsko – pedagogiczne. Początkowo działało w mieście dwóch zakonników, Jan i Wawrzyniec, zamieszkując na tutejszej plebanii. Po roku wybudowali sobie własny, niewielki drewniany dom mieszkalny, a w roku 1629 murowaną kaplicę. (więcej)

 

Cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy

Kajaki PTTK WałczCerkiew znajduje się przy ulicy Kujawskiej, ale wygodniejszy jest dojazd z Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, przy niej w pobliżu skrzyżowania z ulicą 12-Lutego mieści się duży parking, z którego wygodnie dojść do cerkwi przez bram główną zabytkowego cmentarza. Niewielki, ale bardzo ciekawy architektonicznie i fotogeniczny budynek obecnej cerkwi prawosławnej powstał w 1876 roku jako protestancka kaplica cmentarna.

Elewacja budynku wykonana jest z cegły czerwonej, stożkowo wysklepiona, kryta dachówką, przy czym pierwsza kondygnacja dachu przechodzi w centralne wypiętrzenie. (więcej)

 

Źródło:

Przewodnik turystyczny

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR