PWO PTTK WAŁCZ

  Określenie „turystyka kwalifikowana”

Kajaki PTTK WałczW obecnych przemianach cywilizacyjnych w ogólnym chaosie życia postępującym brakiem czasu, odczuwamy indywidualnie zmiany fizjologiczne, co sprzyja i przekłada się na zmniejszaniu aktywności fizycznej, powstawania stanów zmęczenia oraz obciążeniu układu nerwowego. Znaczącym czynnikiem jest poziom rozwoju cywilizacji, wykorzystanie zdobyczy techniki i technologii, które ułatwiają życie ograniczają nam naturalny wysiłek fizyczny powodując pogarszanie się stanu zdrowia i naszą zdalność motoryczną. Dobrym sposobem (choć nie jedynym) wzmacniania wydolności psychofizycznej organizmu jest aktywność ruchowa ("Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”, dr Wojciech Oczko doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy).

Dlatego też określono biologiczne minimum aktywności ruchowej. Polskie (Normy Higieniczne) wytyczają minimum aktywności ruchowej dziennie:

Oczywiście, w tym trzeba uwzględnić różne czynniki: płeć, wiek, wydolność organizmu i inne, ważne jest jak ten czas wykorzystamy.

Turystyka kwalifikowana implikuje minimum aktywności ruchowej w stosunku do innych form uprawiania turystyki, pozwala na regeneracje sił fizycznych i psychicznych. Uprawianie turystyki kształtuje postawę aktywnego stylu życia, daje niezależność, wyzwolenie, wzmacnia nas odwagą, pokonywaniem barier, dodaje nam siły wewnętrznej, pewności dnia. W uczestniczeniu turystyki kwalifikowanej dochodzi do odmiennej zależności społecznej, następuje odwrócenie „piramidy społecznej”. W danym czasie stwarza się grupa rówieśnicza i nie ma dominującego znaczenia czyjaś pozycja w pracy.

Osoba zajmująca niższe stanowisko może zdobyć prestiż i uznanie w danej grupie, wykazując się swoimi możliwościami, że jest najbardziej wytrwała, że udziela pomocy w przetarciu szlaków i u mila pobyt przy ognisku grając na gitarze. Dana grupa integruje się poprzez wspólne pokonywanie trudności, czuwaniem nad niebezpieczeństwem, osiągnięciem celu realizacji wybranej turystyki kwalifikowanej. Proces integracji ma charakter nieformalny (poprzez powstanie i nawiązanie zażyłych przyjaźni) jak również formalny zawiązując grupę fanów wybranej turystyki kwalifikowanej.

Turystyka kwalifikowana ma wiele wspólnych cech z innymi formami turystyki, które pominiemy, ale pewne cechy szczególne, są to: przygotowanie kondycyjne pod względem fizycznym i psychicznym wiedza i umiejętność posługiwania się sprzętem turystycznym Turystyka kwalifikowana ma znamiona sportu, chociaż wyraźnie dystansuje się od czynników sportu wyczynowego, implikując poznawanie odwiedzanego środowiska, przyrody, zgłębiania wiedzy krajoznawczej co sport tego nie uwidacznia, jest ważnym elementem w zakresie kultury fizycznej i wychowania.

Elementy konkurencji sportowych, współzawodnictwo wplecione w program imprez turystycznych turystyki kwalifikowanej, podnoszą ich atrakcyjność, jest to dobry niewymuszony sposób aby brać udział i oddać się pasji w rywalizacji sportowo rekreacyjnej.

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR